MJ Belgium Pest Control

Wespen

 

Wespen

Er zijn 50.000 verschillende wespen. De meest bekende soorten zijn: De graafwesp, Hoornaar, Limonadwesp, houtwesp, spinnendoder, bladwesp,....In Belgîe, komen veel wespen voor. Vooral in de zomer komen ze af op omgevingen waarin mensen actief zijn of waarin sporen van mensen te vinden zijn. 

         

De graafwesp

 

Graafwespen zijn alleen levende wespen met een relatief brede kop.Graafwespen zijn net als veel andere wespen geel-zwart van kleur. Het lijfje van de graafwesp bestaat uit gele en zwarte ringen, waarbij de zwarte vaak overheersen. Omdat graafwespen en limonadewespen op elkaar lijken, worden ze vaak door elkaar gehaald. Graafwespen leven echter op zichzelf (solitair), in tegenstelling tot limonadewespen. De meeste sooten nestelen in de grond in zelfgegraven holletjes. Ze komen echter wel in grote groepen bij elkaar om te nestelen. De graafwesp maakt zijn nesten in zandgrond of in holle stengels, Enkele soorten nestelen in geknakte braamstengels. De graafwesp vult het nest met dode insecten. De eieren worden erbij gelegd en de wespenlarven moeten leven van het opgeslagen voedsel totdat ze verpoppen.

De hoornaar Vespa crabro

Hoornaars zijn geel-zwart met bruin. de koningin van deze grootste inheemse wespensoort kan 3,5 cm lang worden, de werksters zijn slechts 2-2,5 cm lang. Hun lichaam bestaat uit twee segmenten die duidelijk te onderscheiden zijn. Het gedeelte tussen het eerste en twee segment is sterk ingesnoerd en daardoor heel smal. Hier komt ook het begrip ‘wespentaille’ vandaan. Het achterste gedeelte van de kop en het eerste segment zijn roodbruin tot donkerbruin van kleur, terwijl het tweede segment (het achterlijfje) heeft de opvallende zwart-gele tekening die kenmerkend is voor wespen. Een hoornaar, die in heel Europa voorkomt, heeft twee grote, langwerpige facetogen en bovenop zijn kop nog drie bijogen.
Zodra de eerste nachtvorst invalt, sterven alle hoornaars in het nest. Alleen de jonge koninginnen overleven. Naarmate de temperatuur toeneemt, worden de wespen actiever. Hoornaars bouwen hun nesten het liefst in holle bomen, evenals in vogelnestkastjes, op zolder en in houten schuren, bovengronds en op niet-vochtige plaatsen. Deze wespensoort is zowel overdag als 's nachts actief. Ze jagen op uiteenlopende soorten insecten, vooral vliegen, en soms ook honing-bijen,  rupsen en spinnen. Deze dieren worden doodgestoken en leeggezogen. 

Hoornaars, die vooral van de jacht leven, likken ook graag boomsappen op en eten van zoete vruchten. Deze dieren vliegen van april tot in november rond.

De limonadewesp

Limonadewespen zijn te onderscheiden in de gewone wesp en de Duitse wesp. Ze vallen op door de gele en zwarte dwarsstrepen op hun achterlijf. De werksters van de limonadewesp zijn 1 tot 1,5 cm lang, de koningin is iets groter en forser. De limonadewesp is de bekendste wesp. Limonadewespen hebben, evenals de hoornaar, een wespentaille, hoewel deze niet zo sterk opvalt als bij de hoornaar. Ze leven in groepen in een wespennest. In dit nest zijn de werksters, de onvruchtbare vrouwtjes actief. Alleen de koningin legt eitjes.
Limonadewespen leven van eiwithoudend en suikerhoudend voedsel en komen daarom in de warme periodes vaak af op zoet ruikende producten. 
Vandaar ook hun naam ‘limonadewesp’.  Limonadewesp hebben suikers nodig als energie bron dat zo ook uit nectar of fruit halen, vandaar de aantrekkingskracht op snoep en zoetigheid. Dit is dan ook dewesp die het meeste bestreden wordt.

De houtwesp

Houtwespen behoren wel tot de wespenfamilie maar zien er anders uit. Hoewel hun lichaam ook gele en zwarte strepen bevat, zijn ze anders gebouwd waardoor ze duidelijk verschillen van andere wespensoorten. De houtwesp wordt onderscheiden in de gewone houtwesp en grote houtwesp. De eerste soort wordt tussen 12 en 32 mm lang (de kop is zwart blauw), de tweede tussen 18 en 38 mm. De kop van larf is naar beneden gericht, geheel witachtig van kleur. bij vrouwtje van de grote houtwesp is de buik geel met en zwarte brede band. bij het vrouwtje van de gewone houtwesp heeft de buik rood/gele band, lichaam zwart/blauw en de poten zijn gedeeltelijk rood/geel.

Houtwespen leven in boomrijke gebieden en leggen eitjes in het hout van dennen of sparren, in bomen of liggende stammen welke in slechte staat zijn. De boomstammen zijn bij voorkeur geveld/omgewaaid en al aan het rotten. Wanneer de larven uit hun eitjes komen, vreten ze een gang van 33 tot 40 mm in de lengte, deze zijn gevuld met boormeel, hier vindt ook de verpopping plaats. Wanneer ze tenslotte volledig ontpopt zijn, vliegen ze uit de boomstammen (het uitvliegopening is rond 6 tot 10mm). Hun werkwijze is daardoor in zekere zin vergelijkbaar met die van de houtworm (de larven eten van het hout). De vlieg periode is van juni tot september.                                                                                             

Het steken van een wesp
 
Als wespen zich bedreigd voelen kunnen ze pijnlijke steken veroorzaken. Wespen hebben een angel zonder weerhaken. Daarom kan één enkele wesp tot 10 keer steken en een bij maar één keer ( bijen hebben wel een weerhaak aan hun angel). Bij een dergelijke steek spuit een wesp kleine hoeveelheden gif in bij zijn slachtoffer. Dit gif bevat lokstoffen waardoor andere wespen, die eventueel in de buurt zijn, aangetrokken kunnen worden. Een wespensteek is erg onaangenaam, bij zo'n steek wordt een stof in de huid gespoten en dit veroorzaakt bij de mens direct na de beet een rode, jeukende zwelling op de plaats van de steek. Alle mensen reageren verschillend op zo 'n steek. Wanneer een wesp in de neus, mond, tong of hals heeft gestoken, dan kan de reactie heftiger zijn en kan een zwelling het ademhalen bemoeilijken. Wespen zijn agressiever dan bijen en kunnen zomaar steken. Wespen steken vooral in de herfst als er minder voedsel voor ze is.
 

                                                             Probleem met wespen?

                                                         Wij helpen u graag verder 

                                 Bel ons 0491 22 61 66 

 
 
U bent bij ons hartelijk welkom :druk op  contact om via e-mail ons te contacteren.

 

Doorzoek de website

Contact

MJ BELGIUM PEST CONTROL Matheus corvensstraat / Antwerpen

www.muis-kakkerlak.be

Gsm 0491 22 61 66
Gsm 0488 98 66 46